Στοιχεία Επικοινωνίας: (+30) 2645029339 - elinongi@gmail.com

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το δικηγορικό γραφείο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων και αποτελεσματικών νομικών υπηρεσιών σε πελάτες που επιδιώκουν την μέγιστη δυνατή νομική εξασφάλιση και κάλυψη στις επαγγελματικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες στο νησί της Λευκάδας.

   Η πολυετής εξειδίκευση και εμπειρία μας στον ιδιαίτερα σύνθετο νομικά τομέα του εμπραγμάτου δικαίου στην Ελλάδα αποτελεί εγγύηση για την παροχή τής μέγιστης δυνατής νομικής αρωγής και διασφάλισης στην διαδικασία του νομικού ελέγχου των μεταβιβάσεων ακινήτων. Ειδικότερα παρέχουμε:

  1. Πλήρης έλεγχος τίτλων, έλεγχο βαρών, διεκδικήσεων, κτηματολογικών εγγραφών κ.λ.π. με σκοπό την αποφυγή κάθε πιθανής δικαστικής διενέξεως,
  2. Παροχή νομικών συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας,
  3. Αρωγή στην νομική επεξεργασία και διατύπωση των όρων κάθε συμβολαιογραφικής πράξης, με σκοπό την μέγιστη διασφάλιση των συμβαλλομένων μερών.

 

Θεόδωρος Αχείμαστος
(+30) 6977675338
aximastos@gmail.com

Άννα Μαρία Χόρτη
(+30) 6957835013
amhorti@gmail.com

(+30) 26450 21520
8ης Μεραρχίας & Κουντρουμπή 1,
τ.κ. 31100,
Λευκάδα,
Ελλάς.