Στοιχεία Επικοινωνίας: (+30) 2645029339 - elinongi@gmail.com

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΚΙΝΗΤΡΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επόμενη ημέρα.

Η Ελλάδα έκανε πολλά και σημαντικά διορθωτικά βήματα για να ξεπεράσει το χθες, και πολλές σημαντικές κινήσεις για να περάσει στο αύριο. Στα πλαίσια αυτά προσφέρονται αξιοσημείωτα κίνητρα σε νέες επενδύσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, όπως αυτούς της κτηματαγοράς και της Τουριστικής αγοράς.

Συγκεκριμένα:

 • Μείωση τού φόρου αγοράς από 10% σε 3%,
 • Οι μεγάλες επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις, και προσφέρεται για τον λόγο αυτό:
  • Ιδιαίτερη επιτάχυνση των διαδικασιών με παράκαμψη τής συνήθους διαδικασίας,
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις διαφόρων μορφών,
  • Διαμεσολαβητής για την άμεση διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος (Ombudsman),
  • Άδεια παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη των οικογενειών των εκπροσώπων των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους.
 • Επιδοτήσεις Νέων Επενδύσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους αναμένεται να ενεργοποιηθούν σύντομα.
 • Παρέχεται άδεια διαμονής 5 (+5) ετών σε πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, όταν αυτοί προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ή έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ. Η άδεια επεκτείνεται για επιπλέον 5 έτη, αν διατηρείται η ιδιοκτησία και μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας.
 • Παρέχονται κατασκευαστικά κίνητρα για την κατασκευή και λειτουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
 • Με την Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σε έργα δημιουργίας υποδομών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου παρέχεται η δυνατότητα σημαντικότατων και επικερδών επενδύσεων οι οποίες θα προσφέρουν άμεσα στην ποιότητα ζωής στην Ελλάδα.
 • Στην Ελλάδα λειτουργούν πλέον εταιρίες ειδικής νομικής μορφής, οι εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), που είναι συνεταιρισμοί με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα και απευθύνονται σε ιδιωτικά κεφάλαια και σε εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών. Τα ΑΚΕΣ προσφέρουν μεταξύ άλλων:
  • Φορολογική διαφάνεια,
  • Δυνατότητα στους ξένους μετόχους να μην διατηρούν μόνιμη έδρα στη χώρα,
  • Έκπτωση από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των αμοιβών διαχείρισης σε ελληνικές εταιρείες,
  • Μηδενικό φόρο για τα κέρδη από την πώληση των μετοχών τους, των δικαιωμάτων μετοχών, τού συμβόλαιο ίδρυσης και διαχείρισης κ.α.

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν τον σαφή και εξωστρεφή προσανατολισμό της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας.

Εδώ βρίσκεται η δική σας συμμετοχή.

Πιστέψτε στην Ελλάδα.

Επενδύστε στην Ελλάδα.

Ωφελείστε την Ελλάδα.

Με εκτίμηση,

Γεράσιμος Φωκάς