Στοιχεία Επικοινωνίας: (+30) 2645029339 - elinongi@gmail.com

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Η αγορά ακινήτων επιβαρύνεται πέραν της αξίας τού ακινήτου και με μερικά επιπλέον έξοδα τα οποία βαρύνουν εκ τού νόμου τον αγοραστή.

  • Φόρος αγοράς επί της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ τής τιμής αγοράς και τής αντικειμενικής τιμής: 3%.
  • Κόστος συμβολαιογράφου και μεταγραφής τού συμβολαίου: 2-3%.
  • Νομικές υπηρεσίες: 1 – 3%, ανάλογα με την υπόθεση.
  • Μεσιτικό κόστος: 1,23% – 2,46% (περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι).

 
Ανά περίπτωση επιβαρύνονται οικονομικά με περαιτέρω έξοδα:

  • Ο τεχνικός έλεγχος κτιρίων,
  • Κατασκευαστικές προτάσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό,
  • Οικονομικές συμβουλές και λογιστικές υπηρεσίες,
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεως,
  • Κατασκευή ακινήτων και
  • Διαχείριση Ακινήτων.